بنیاد ایران شناسی

موکبهای پیاده‌روی اربعین بعنوان میراث معنوی جهانی ثبت شدند

بنیاد ایران شناسی

در چهاردهمین نشست کمیته بین‌المللی برای حفظ میراث معنوی بشری، در کشور کلمبیا، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، مهمان‌داری و ارائه خدمات در خلال اربعین سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع) را بعنوان یک میراث معنوی ثبت جهانی کرد. هر ساله در ایام پیاده‌روی اربعین حضرت امام حسین (ع)، در مسیر نجف به کربلا، هزاران موکب در طول بیش از ۲۰ روز از میلیونها زائر پذیرایی میکنند. پیاده‌روی اربعین بزرگترین مراسم اطعام جهان است و در آن حدود ۷۰۰ میلیون وعده‌ غذا شامل صبحانه و نهار و شام و همچنین میان وعده بین زائران توزیع میشود، که بخش عمدة آن با هزینه‌های شخصی مردم عراق و البته داوطلبانی از کشورهای همسایه تأمین میشود و به کمکهای دولتی و بین‌المللی نیازمند نیست. مهمترین شاخصی که باعث شد یونسکو این اقدام را انجام دهد، تعداد زوار، حجم غذای توزیعی میان زوار، رایگان بودن غذا، مسکن، درمان و سایر نیاز‌های زائران در طول مسیر راهپیمایی اربعین حسینی بود. شاخص دیگر نیز حضور بیش از صد هزار هیئت حسینی در این همایش عظیم جهانی است که به زوار خدمات رسانی میکنند و تعداد هیئتهای خارج از عراق ۲۱۰ هیئت عنوان شده است.
همچنین موضوع ثبت جهانی پیاده‌روی اربعین از سالها پیش مطرح بوده و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مردادماه سال 1395 از توافق با کشور عراق برای تشکیل پرونده مشترک «اربعین» برای ثبت در سازمان یونسکو خبر داده است. خاطر نشان میسازد، مراسم پیاده‌روی اربعین هر ساله با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر برگزار میشود و در آن زائرانی از بیش از ۷۰ کشور جهان حضور دارند.

روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی