بنیاد ایران شناسی

برگزاری دومین «همایش بین‌المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام»

بنیاد ایران شناسی

دومین «همایش بین‌المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام»، از پنجم تا هشتم آذرماه جاری در دانشکده طب ایرانی برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، بدنبال طرحهای ایرانشناسانه برای معرفی خدمات علمی و تاریخی ملت ایران از گذشته دور تاکنون، آخرین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی شورای فام (فرهنگ، آداب و میراث پزشکی) فرهنگستان علوم پزشکی ایران، سیزدهم آبانماه 1398 در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد و بر این اساس، بنیاد ایرانشناسی نیز با این همایش بین‌المللی همراه خواهد بود.
خاطر نشان میسازد، از محورهای اصلی این همایش «طب ایرانی»، «تاریخ پزشکی در ایران باستان» و «تاریخ پزشکی عصر طلایی اسلام» میباشد.