بنیاد ایران شناسی

بازدید شرکت‌کنندگانِ نخستین دوره ایرانشناسیِ دانشگاه ادیان و مذاهب از بنیاد ایرانشناسی

نخستین دوره کوتاه مدت ایرانشناسیِ دانشگاه ادیان و مذاهب، با حضور پژوهشگرانی از کشورهای چین، فرانسه، آلمان، پاکستان، هندوستان، کامرون، ترکیه، نیجریه، گرجستان، اسپانیا، اردن و نیوزلند، از بیست و چهارم مردادماه تا سوم شهریورماه 1398 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، کارگاههای آموزشی این دوره به زبان انگلیسی و بازدیدهای متناسب با آن، در چهار شهر قم، اصفهان، شیراز و تهران- در طول یازده روز- بود.
بر این اساس این دوره از استان قم آغاز شد و شرکت‌کنندگان ضمن حضور در کارگاهی با عنوان «دین در ایران معاصر» با آموزهها، آیینها و مناسک مکتب تشیع آشنا شدند.
همچنین شرکت‌کنندگان این دوره در شهر اصفهان ضمن حضور در اماکن تاریخی این شهر با هنر ایرانی- اسلامی آشنا شده و پس از آن با حضور در شهر شیراز، در کارگاهی با موضوع «فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی» شرکت کرده و از جاذبه‌های تاریخی- فرهنگی این شهر و آثار تمدنی ایران باستان در استان فارس بازدید بعمل آوردند.
همچنین در آخرین برنامه این گروه در سفر به تهران، شرکت‌کنندگان ضمن حضور در بنیاد ایرانشناسی، از بنای بنیاد ایرانشناسی و مجموعه‌های نمایشگاهی آن بازدید کردند و با دستاوردهای بنیاد ایرانشناسی در حوزههای گوناگون پژوهشی آشنا شدند.
بر این اساس، آقای دکتر محمد بهرام‌زاده، عضو هیئت علمی بنیاد ایرانشناسی، با بیان این مطلب که بخش مهمی از دانش باستانشناختی در ایران و جهان كه نقش تعیین‌كننده در تدوین تاریخ فرهنگ و تمدن بشری دارد، موضوع پیش از تاریخ است، شرکت‌کنندگان در نخستین دوره کوتاه مدت ایرانشناسی را با جایگاه و نقش فرهنگی ایران در پیشتازی مؤلفه‌های رشد جوامع انسانی آشنا کرد و از ضرورت تدوین جدول تطبیقی «گاهنگاری ایران و جهان از دوران پارینه سنگی تا پایان عصر آهن» سخن به میان آورد.
بنابر گفته ایشان، پیش از تدوین این جدول تطبیقی، به دلایل معلوم، از جمله بیمهری معارضان فرهنگ و تمدن ایرانی سر سلسله تاریخ و فرهنگ باشکوه ایران فرهنگی، از دوره هخامنشی تدوین یافته و معرفی ریشههای عمیق و کهن شکوه دوران تاریخی ایران، در دوران پیش از تاریخ، مغفول مانده بود.
این جدول مشتمل بر تقسیمبندی دهگانه حوزههای فرهنگی دوران پیش از تاریخ جهان، ذیل حوزه فرهنگی ایرانِ پیش از تاریخ است. در این جدول مؤلفه‌هایی همچون، کشاورزی، اهلی کردن دام، ذوب و استحصال فلزات، خط و نگارش، تجارت و ... با هم مقایسه شده‌اند. در نهایت حوزه فرهنگی ایران در هفت مؤلفه نسبت به بقیه‌ مناطق فرهنگی جهان دارای اولویت نخست شد و در سه مؤلفه دیگر نیز حوزه فرهنگی فلات ایران یا مقام دوم و یا رتبه سوم را کسب کرد. بر این اساس بنیاد ایرانشناسی با طبقه‌بندی این جدول توانست، جدول گاهنگاری تطبیقی ایران و جهان را تدوین نماید و گامی ارزشمند در نمایان سازی تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بر سایر تمدنها و فرهنگهای دوران پیش از تاریخ بردارد.
همچنین با حضور خانم دکتر فاطمه توفیقی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، شرکت‌کنندگان در کارگاهی با موضوع «حقوق زنان در اسلام و ایران امروز» با اسلام اعتدالی در مقابل اسلام تکفیری، مطالعات زنان در اسلام و ایران امروز و شیعه‌شناسی آشنا شدند.
در پایان خاطر نشان میسازد، این برنامه با حضور حجت‌الاسلام دکتر غضبانی، رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم، دکتر علیزاده، معاون اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل بنیاد ایرانشناسی، دکتر میردامادی، مشاور امور پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و دکتر بهرام‌زاده، عضو هیئت علمی بنیاد ایرانشناسی همراه بود.

گزارش تصویری دوره ایرانشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب