بنیاد ایران شناسی

برگزاری آزمون مصاحبه داوطلبان دكتری رشته ایرانشناسی ورودی سال تحصیلی 99- 1398

جلسه مصاحبه شفاهی داوطلبان دكتری رشته ایرانشناسی، سال تحصیلی 99- 1398، صبح روز سه‌شنبه، پنجم تیرماه جاری در واحد تحصیلات تكمیلی بنیاد ایرانشناسی، برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، در این آزمون 11 داوطلب از 43 داوطلب معرفی شده به جلسۀ مصاحبه دكتری رشته ایرانشناسی حضور داشتند؛ که از این میان سه داوطلب برای نوبت اول و دو داوطلب برای نوبت دوم، در صورت کسب حد نصابهای لازم پذیرفته خواهند شد.
این آزمون، شامل دروس زبان انگلیسی تخصصی و مأخذ ایرانشناسی، تاریخ و مأخذشناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی و ایرانشناسی بود.
همچنین، آزمون کتبی این دوره، از دروس زبان انگلیسی تخصصی و زبان عربی تخصصی، در روز سه‌شنبه بیست و هشتم خردادماه جاری، از داوطلبان اخذ شده بود.
خاطر نشان میسازد، پس از انجام مصاحبه و تعیین نمرات كسب شده توسط داوطلبان، نتایج این مصاحبه جهت انتخاب نهایی پذیرفته شدگان مرحله اول، به سازمان سنجش ارسال خواهد شد.