بنیاد ایران شناسی

دیدار نوروزی كاركنان بنیاد ایرانشناسی با
حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایرانشناسیكاركنان بنیاد ایرانشناسی، روز شنبه هفدهم فروردین‌ماه 1398، ضمن دیدار با حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایرانشناسی، از رهنمودهای ایشان برای سال جدید بهره‌مند شدند. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، در این دیدار صمیمانه كه در تالار محتشم بنیاد ایرانشناسی بوقوع پیوست؛ حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای ضمن تبریك فرارسیدن ایام بهار و نو شدن دوباره طبیعت، چنین بیان داشتند: امسال عید طبیعت با عید بشری و حتی فرابشری مهمی چون بعثت رسول مکرم اسلام همراه بود، که این دو عید با هم در ارتباط است؛ چرا که در دنیایی عجیب زندگی میکنیم که باید آنرا شناخت و اگر در کمترین درجات فهم فرو رویم و پی به درجه و اعتبار و جایگاه خود در زندگی نبریم، در خسرانی بزرگ فرو خواهیم رفت.
در دنیای امروز غربیها با ارائه «لایف استایل» یا «روش زندگی»، خواستار تعریف چگونه خوب زیستن هستند؛ ولی روش آنها بیراهه رفتن و نابسامان است. بر این اساس، راه نجات بشر در شناخت درست از غلط در روش زندگی و بهره‌مندی از دین است كه دین با فطرت انسانی نیز همسو است. با ترک دین قبلی و بحکم قانون طبیعت، پیامبران مبعوث میشوند تا خوب زندگی كردن به انسانها عرضه دوباره شود.
حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای در ادامه ایرانیان مسلمان را، بواسطه پذیرش دین کامل و جامع اسلام، در ساحل نجات نسبت به سایر تمدنهای منحط و غلط غربی معرفی کرد، که با ارائه روشها و آیینهای غلط زندگی سعی در به انحطاط کشاندن خوشبختی در زندگی دیگر جوامع بشری دارند.
بنابر گفته معظمُ‌له امروز خوشبختانه با وقوع انقلاب اسلامی که دارای هدف و پیام و رهبری بزرگی همچون حضرت امام خمینی (ره) بود، ملتهای مظلوم و پیرو قوانین حقیقی زندگی بشری، ایرانیان را الگو و سرمشق خود در بهتر شدن روزگارشان قرار داده‌اند و از اینراه امید به بهبود اساسی در وضع خود دارند و این ارج و منزلت را ایرانیان باید پاس دارند و به خود مباهات کنند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آنچه خداوند بعنوان طبیعت برای ما آفریده، دارای سختی و نرمی و فراز و فرودهایی است، چنین اظهار کردند: متأسفانه تلخی حوادث طبیعی بوقوع پیوسته در برخی استانهای کشور کام همگان را تلخ کرد؛ اما قانونی الهی در عالم طبیعت میگوید که هرگاه بلایی بر قوم یا گروهی حادث شود، با دعای دیگران و ابراز ناراحتی و دلسوزی برای همنوعان خود، آن حادثه از سر دیگر اشخاص دفع میشود. در واقع ما انسانها بعنوان موجوداتی طبیعی در بطن این عالم، تأثیرات متقابل و اثرگذار بر کل نظام هستی داریم و وجود برخی نفوس پاک اثرگذار و دفع‌کنندۀ بلا است.
بر این اساس، رفتار غیرمتناسب بشر و بر خلاف روند طبیعتِ جهان هستی، باعث انفعال جهان آفرینش شده و انسان را با عكس‌العمل شدید خود روبرو میكند. خداوند در قرآن کریم دو بار و بطور پیاپی به این امر که از پی هر سختی آسانی روان خواهد شد، پرداخته است. بهار یکی از همین اشارات خداوندی است، که از پی گذراندن سختیهای زمستان نویدش به انسان داده میشود. انسانها نیز در اول هر بهار نو میشوند و به حکم قانون طبیعت باید فصل بهار را فصل بهسازی، نوسازی و نوزایی بدانند. همچنین جزء به جزء دستگاه آفرینش، در عین نو به نو شدنهای تجدیدپذیر هر ساله خود، در کمال هوشمندی دارای هدف و کارکرد است، این کارکرد را میتوان ثمر داشتن و سود رساندن به کل نظام هستی دانست.
بنابر نظر عرفا، طبیعت «انسان كبیر» است و مجموعه عالَم- در مقابل شخص حقیقی انسان یا «انسان صغیر»- قرار میگیرد. این دو انسان همواره با هم در تعاملند. در صورت برقراری تعامل خوب و انجام وظایف بدون نقص و كاستی، انسان ارتقا یافته و «عالَم صغیر» میشود و در مقابل «عالَم كبیر» به خودنمایی میپردازد، اما اگر تمام ظرفیتهای مثبت انسانی خود را کنار گذارد و عالم کبیر را به فساد و تباهی کشاند، قانون طبیعی و فرابشری رسالت به جریان می‌افتد و بحکم طبیعت یکنفر برسالت مبعوث میشود. بواسطه‌ این قانون طبیعت خداوند با بعثت و برانگیختن رسولان دست به نوزایی و دوباره ساختن جامعه به تباهی رفته انسانها میکند. بنابراین ادیان الهی راهنمای درست عمل کردن در زندگی هستند که به بشر عطا شده‌اند. در صورت پذیرش این قوانین راه سعادت و خوشبختی را انسان بر خود هموار میکند و عدم پذیرش آن همسو است با تباهی و به فساد کشیده شدن زندگیش. این قانون متقن الهی است و طبیعت در برابر چگونه عمل کردن به آن واکنش مناسب نشان خواهد داد و گفته‌اند: «این جهان کوه است و فعل ما ندا».
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه ایران بعنوان سرزمین ملتی با درونمایه و جوهره اصیل كه صادركننده فرهنگ، هنر، دانش، فلسفه، حكمت و اخلاق از 10 هزار سال پیش به اینسو به سایر ملتها بوده و در به رشد رساندن سایر ملتها، از جمله ملتهای روم و یونان باستان تأثیرگذار بوده است، چنین ادامه دادند: هدف اصلی بنیاد ایرانشناسی، شناخت و معرفی صحیح و كامل ایران- بعنوان پرچمدار علم، اخلاق، فلسفه، حكمت و دانش- به بشریت است و این وظیفه ما بعنوان خدمتگزاران و متولیان معرفی ایران فرهنگی است، كه در سال جدید بیشتر از پیش در این امر بكوشیم. کار همکاران بنیاد ایرانشناسی کاری ملی است و در برابر ساحت ملت شریف ایران مسئولیت دارند. بنابراین کار باید بنحو مطلوب و بگونه‌ای صورت پذیرد که وجدان حکم میکند.