بنیاد ایران شناسی

نخستین همایش ملی و رسمی به ثبت رسیده بنیاد ایرانشناسی در
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC )

با عنوان «دریای كاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاكم بر آن»

بنیاد ایرانشناسی در نظر دارد در ادامه مجموعه نشستها و همایشهای خود در حوزه ایرانشناسی اقدام به برگزاری همایش ملی دریای مازندران با عنوان «دریای كاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاكم بر آن» در تاریخ 13 اسفند 1397 نماید.
دریای كاسپین (مازندران) بعنوان منطقه ژئوپلیتیک سیاسی و کانون ثروت برای سرزمینهای همجوار با اسامی پرشماری که در تاریخ بلند خود دیده است، یکی از چهار دریای شناخته شده جهان باستان است که در متون و مدارک کهن، نام و نشان و اطلاعات آن مفصل آمده است. منافع و اهمیت همه¬جانبه دریای كاسپین (مازندران) برای ایران امری پوشیده نبوده و بی¬نیاز از تكرار است. از اینرو با توجه به اهداف بنیاد ایرانشناسی و اهمیت این دریا در ایجاد همگرایی منطقه¬ای، برگزاری همایشی با تأكید بر روی مبانی حقوقی و مسائل بین¬المللی مربوط به این دریا و سرزمینهای همجوار آن در دستوركار آن بنیاد با عنوان: «همایش ملی دریای كاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاكم بر آن» قرار گرفته است. همایش ملی «دریای كاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاكم بر آن» نخستین همایش ملی بنیاد ایرانشناسی با موضوع دریای كاسپین است كه در راستای مجموعه همایشهای بنیاد تدارك و تنظیم شده است. بمنظور دسترسی پژوهشگران و علاقه‌مندان، این همایش برای اولین بار در بنیاد ایرانشناسی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده است.
این همایش با سخنرانی ریاست محترم بنیاد حضرت آیت الله سید‌محمد خامنه ای و سخنرانی استادان و محققان حوزه مطالعاتی ایرانشناسی در تاریخ 13 اسفند 1397 در فراخوانی با محورهای زیر برگزار میشود:

 • اعضای كمیته علمی همایش بشرح زیر است:
 • دكتر عباس احمدوند / معاون پژوهشی دانشكده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • دكتر محمد علی اكبری / رئیس دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • دكتر حسن باستانی راد / معاون پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • دكتر مهران اسماعیلی / عضو هیئت علمی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • دكتر محمد حسن نامی / عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون فارابی
 • دكتر علیرضا عباسی سمنانی / دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه
 • دكتر سعید ملك زاده / سرتیپ بازنشسته و مدرس دانشگاه
 • دكتر محمدحسین رجبی دوانی / دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • دكتر حجت الله ایزدی / استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • دكتر مصطفی محمدی سیرت / استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • دكتر سید احمدرضا خضری / استاد تمام دانشگاه تهران
 • دكتر حكمت الله ملاصالحی / دانشیار دانشگاه تهران
 • دكتر محمدعلی كاظم بیگی / دانشیار دانشگاه تهران
 • دكتر قدرت الله علیزاده / معاون اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
 • دكتر پوران طاحونی / مدیر تحصیلات تكمیلی بنیاد ایرانشناسی
 • دكتر محمد مهدی مظاهری / عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی و رئیس مؤسسه فرهنگی اكو
 • دكتر سیدرضا نقیب السادات / دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • دكتر علی اصغر كیا / استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • دكتر رضا صابری / استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • دكتر حامد فروزان / سرپرست معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و دبیر علمی همایش

در پاسخ به فراخوان همایش كه مورد استقبال صاحبنظران، پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه مطالعاتی قرار گرفت، در نهایت كتابچه ای با عنوان همایش شامل: مقالات سخنرانان و منتخبی از چكیده‌های رسیده به دبیرخانه همایش و همچنین 18 نقشه جغرافیایی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گردآوری شده است.