بنیاد ایران شناسی

کارگاه «اسطوره‌شناسی و اسطوره‌های ایرانی» در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد

گروه فرهنگ و مردم بنیاد ایرانشناسی، دوازدهم آذرماه 1397، کارگاه علمی- آموزشی «اسطوره‌شناسی و اسطورههای ایرانی»، را با هدف افزایش دانش اسطوره‌شناسی و شناخت اساطیر ایرانی و ارتقای مهارت در کاربرد اساطیر ایرانی در خلاقیتهای ادبی، توسط دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی،‌ این دوره آموزشی برای تبیین اسطوره‌شناسی، اساطیر ایرانی و پیوند آن با آفرینش و خلاقیت ادبی، بمدت 12 جلسه 2 ساعته (24 ساعت) و با حضور 28 دانشجو و دانش‌پژوه برگزار شد و در تاریخ 6 اسفندماه 1397 پایان یافت.
خاطر نشان میسازد، هدف اصلی برگزاری این دوره، بررسی و تحلیل اساطیر ایرانی و تأثیر آن در آثار ادبی و آفرینشهای ادبی است که یکی از نیازهای مبرم جامعه ادبی ایران شناخت و بررسی تحلیلی اسطوره‌شناسی و اسطورههای اصیل ایرانی و کاربرد عملی آن در آفرینشهای ادبی اعم از شعر، داستان، نمایشنامه‌نویسی و نقد ادبی است.