بنیاد ایران شناسی

فراخوان ارسال مقاله به

همایش ملی «دریای كاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاكم بر آن»بنیاد ایرانشناسی در نظر دارد در ادامه مجموعه نشستها و همایشهای خود در حوزه ایرانشناسی اقدام به برگزاری همایش ملی با موضوع: «دریای كاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاكم بر آن» نماید. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، این همایش دارای فراخوان ارسال مقاله در هشت محور با موضوع رژیم حقوقی دریای كاسپین (مازندران) به شرح زیر است:

تاریخ برگزاری همایش 13 اسفندماه 1397 در محل بنیاد ایرانشناسی، از ساعت 8:30 تا 12 می‌باشد و در این برنامه علاوه‌بر سخنرانی حضرت آیت‌الله سیدمحمد خامنه ای، رئیس بنیاد ایرانشناسی، پژوهشگران و استادان حوزه مطالعاتی دریای مازندران به ارائه مقاله و سخنرانی خواهند پرداخت.
بر این اساس، از پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه مطالعاتی دریای مازندران دعوت می‌شود برای ارسال مقالات خود تا پایان روز هفتم اسفندماه 1397، با توجه به محورهای همایش، اقدام نمایند. ارسال مقالات برای همگان آزاد و رایگان است.