بنیاد ایران شناسی

بنیاد ایرانشناسی دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای «دوشنبه ‏های ایرانشناسی» را برگزار کرد
«ایران سکاندار امنیت، ثبات و آسایش منطقه»

سخنران / دکتر رضا شعبانی / 3 دی 1397دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای هفتگی دوشنبه‌های ایرانشناسی با موضوع: «ایران سکاندار امنیت، ثبات و آسایش منطقه»، دوشنبه سوم دیماه 1397، در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی در این نشست،‌ آقای دکتر رضا شعبانی،‌ استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، به ویژگیها و شرایطی که ایران را به رتبة خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جهان بدل کرده است پرداخت.
در ابتدای نشست آقای دکتر شعبانی، دسترسی ایران به آبهای آزاد و ویژگیهای خاص طبیعی و موقعیت استراتژیک ایران از دیرباز در منطقه، که باعث شده تا ایرانیان همواره عاملان مهمی در منطقه به حساب آیند را از نعمتها و موهبتهای الهی و تلاش مردمان نجیب این سرزمین برای ما ایرانیان برشمرد و تلاش در راستای اعتلای ایران را از وظایف مهم هر ایرانی دانست.
این استاد دانشگاه،‌ ایران را در صدر مبادلات جهانی بیان داشت که موقعیت خاص استراتژیک ایران در کنار پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی این سرزمین دلالت بر این امر مهم دارد.
آقای دکتر شعبانی در انتهای سخنرانی خود چنین بیان داشت: هنر و فرهنگ ایرانی از نمونه فرهنگهای خاص جهانی میباشد که اثرات شگرفی بر مردمان همسایه و سراسر جهان داشته است. همچنین ساختار سیاسی این سرزمین به گونه‌ای است که ایران را به سکانداران ثبات، امنیت و آسایش منطقه بدل کرده است. زیرا که ایرانیان همواره در طول تاریخ صلح طلب، ساده زیست، خدا‌شناس و خداپرست و دارای صفات برجستة انسانی و همچنین دارای تاریخ و تمدنی با شکوه بوده اند و هرگز سلطه طلب و سلطه جو نبودند.
در انتها این نشست، بعد از جلسة پرسش و پاسخ، از دکتر رضا شعبانی با اهدای لوح سپاس و هدایا تقدیر شد.

گزارش تصویری نشست «ایران سکاندار امنیت، ثبات و آسایش منطقه»