بنیاد ایران شناسی

زمان ثبت ‌نام در نخستین جشنواره تارنماهای ایرانشناسی تا سی‌اُم دی‌ماه تمدید شدبدلیل استقبال و درخواست مالكان تارنماهای ایرانشناسی به شرکت در نخستین جشنواره تارنماهای ایرانشناسی، زمان ثبت‌نام در این جشنواره تا تاریخ 30 دی‌ماه 1397 تمدید شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، این جشنواره شناسایی مطلوبترین وبگاهها در زمینه مطالعات ایرانشناسی، از نظر شاخصهای سنجش وب را هدف قرار داده و تلاشی در راستای رقابت صاحبان تارنماها و گردآوری تجربه‌های آنان و ارتقاء سطح کیفیشان در مجامع داخلی است.
با برگزاری این جشنواره قصد بر آنست تا فضایی فراهم شود كه مالكان حقیقی و حقوقی و نیز حامیان صفحات وب كه دامنه فعالیتشان در حوزه شناخت ایران و مسائل مربوط به آن است، در یک گردهمایی کشوری به گرد هم آیند و نظرات، اطلاعات و احتیاجات اطلاعاتی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. بر این اساس، مدیران محترم تارنماها می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت تارنمای خود به سامانه ثبت‌نام جشنواره، در پایگاه اینترنتی بنیاد ایرانشناسی به آدرس «WWW.IRANOLOGY.IR »، مراجعه فرمایند.