بنیاد ایران شناسی

فراخوان نخستین جشنواره «تارنماهای ایرانشناسی»

بنیاد ایرانشناسی در طی حضور خود در عرصه علم و فرهنگ و ارتباطات در صدد معرفی کرسیهایی است که، بگونه‌ای در گسترش اطلاعات و افزایش سطح آگاهی جامعه علمی «در قلمرو ایرانشناسی» نقش دارند. بهمین منظور، این بنیاد نخستین جشنواره «تارنماهای ایرانشناسی» را در دو بخش «تارنماهای حقوقی، سازمانها» و «تارنماهای حقیقی، اشخاص» برگزار میكند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، با برگزاری این جشنواره قصد بر آن است تا فضایی فراهم شود كه مالكان حقیقی و حقوقی و نیز حامیان صفحات وب كه دامنه فعالیتشان در حوزه شناخت ایران و مسائل مربوط به آن است، در یک گردهمایی در سطح کشوری به گرد هم آیند و نظرات، اطلاعات و احتیاجات اطلاعاتی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. برگزاری این جشنواره تلاشی در راستای رقابت صاحبان تارنماها و گردآوری تجربه‌های آنان و ارتقاء سطح کیفیشان میباشد.
بر این اساس، نخستین جشنواره «تارنماهای ایرانشناسی» با نظارت «بنیاد ایرانشناسی»، شناسایی مطلوبترین وبگاهها در زمینه مطالعات ایرانشناسی از نظر شاخصهای سنجش وب را هدف قرار داده و در راستای ارتقاء جایگاه وب كشور در مجامع داخلی و الگوسازی برای صاحبان حقیقی و حقوقی، تارنماها را در جهت سیاستهای مربوطه پشتیبانی خواهد كرد.
این جشنواره با پنج محور اصلی فعالیت خواهد كرد. تعریف «تارنمای ایرانشناسی» در جشنواره، تارنمایی خواهد بود كه از نظر محتوا دارای اطلاعات گویا و مستند در حوزه مطالعات ایرانشناسی باشد و از منظر ارائه جنبه‌های خاص با محورهای زیر فعالیت كند:

بخش ویژه خلیج فارس
بر این اساس، علاقه‌مندان به شركت در جشنواره با رعایت قوانین پیش‌ِرو و با مراجعه به تارنمای بنیاد ایرانشناسی «www.iranology.ir» میتوانند در سامانه جشنواره عضو شده و پس از آن آدرس درگاه خود را ثبت و یک نام کاربری و کلمه عبور- جهت پیگیری- دریافت نمایند.
قوانین شركت در نخستین جشنواره «تارنماهای ایرانشناسی»
شورای علمی و سیاستگذاری جشنواره:‌
شریعتمداری، فرشید (مدیرکل امور اداری و پشتیبانی بنیاد ایرانشناسی)
طاحونی، پوران (مدیر تحصیلات تکمیلی بنیاد ایرانشناسی)
علیزاده،‌ قدرت‌‌الله (معاون اطلاع‌رسانی و روابط بین‌الملل بنیاد ایرانشناسی)
فروزان، حامد (معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی)
یوسفی، فائقه (معاون اداری و مالی بنیاد ایرانشناسی)

زمان ثبت نام:‌ 19 آبان‌ماه تا 20 آذرماه 1397
زمان برگزاری جشنواره: 6/ 12/ 1397 ساعت 10 تا 12
مجری برگزاری: بنیاد ایرانشناسی
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر
تلفن دبیرخانه جشنواره: 88608805 -021
نمابر دبیرخانه جشنواره: 88212009
رایانامه دبیرخانه جشنواره: fiwf.iranology@gmail.com
نشانی تارنمای بنیاد ایرانشناسی: www.iranology.ir